Grys zielony.

Dostępny w wielu różnych frakcjach pod postacią grysu ale także jako otoczak.