Otoczak żółty, miodowy i masłowy.

Dostępne w różnych frakcjach i rodzajach.